Barometernregler

På Skurups BK uppskattar vi alla våra tävlingsekipage i alla hundsportsgrenar! Detta visar vi vid att ge priser för bland annat tävlingsdeltagande (debut) och med etapppriser när man uppnått ett givet antal poäng. Priserna delas ut på medlemsmöten. Vi har 4 barometrar på klubben; én för lydnad, én i bruks, én för rallylydnad och én för agility. Alla medlemmar som tävlar för Skurups BK kan registrera sina tävlingsresultat på våra barometrer. Resultat skickas in via hemsidan eller kan lämnas in på lapp i agility- eller lydnads/brukspostlådan på klubben. För att vara med på respektive barometer ska resultaten lämnas in senast 3 veckor efter tävlingsdatum.

Nytt för 2015:

Allmänt: efter 15 första uppnådde poäng på respektive barometer tilldelas ett etapppris.

Agility: endast officiella resultat registreras.

Lydnad: endast de 6 bästa resultat registreras (Skicka in efterhand, då tar vi och lägger upp de 6 bästa [red.])

Nytt för 2017:

Rallylydnad: Barometerpoängen ändras till följande: Summan av tävlingspoäng (TS)/10*klasskoefficient (kk).

kk: Nybörjareklass 1,1; Fortsättning 1,2; Avancerad 1,3; Mästare 1,4.

Endast de 6 bästa resultat registreras (Skicka in efterhand, då tar vi och lägger upp de 6 bästa [red.]).

Nytt för 2018:

Agility: Beräkna dina poäng själva och fyll i detta när du skickar in (poäng=slutsiffra (hemsidasystemet gillar inte svenska bokstäver).

Bruks: de olika bruksgrenarna samlas i én bruksbarometer.

 

 

Du hittar poängberäkningen här   

 

 

Lydnad

Startklass 

Lydnad

Klass1-3

Bruks

 Appell

Bruks

 LKL+HKL

Bruks

 Elit

100-119  192-210  125-135,5 300-330 325-357
120-139  211-223  136-148,5  331-360 358-390
140-149  224-239  149-161,5  361-390 391-423
4 150-159 240-254 162-174,5 391-420 424-456
5 160-169 255-269 175-187,5 421-450 457-489
6 170-179 270-279 188-200,5 451-480 490-522
7 180-184 280-289 201-213,5 481-510 523-555
8 185-189 290-299 214-226,5 511-540 556-588
9 190-194 300-309 227-239,5 541-570 589-621
10 195-200 310-320 240-250 571-600 622-650