Statuter

Statuter för Skurups brukshundklubb

 

Tävlingssektorns hederspris i lydnad.

Ges till bästa tävlingsresultat på officiella lydnadsprovunder året. Vid lika bra resultat räknas flest 10-or. priset delas ut på årsmåtet.

Gudmar Olssons HP

På kalenderårets sista officiella lydnadsprov (som brukar ligga i slutet av November) utdelas priset. Priset ges till bästa Skurups-ekipage i klasserna startklass, klass 1 och klass 2 och till lydnadsprovets bästa ekipage i klass 3. Priserna delas ut på tävlingen.

Allrace

Är en inofficiell "Bruks" tävling där också blandrashundar får vara med. Tävlingen kombinerar ett appellspår med en lydnasklassdeltävlingsdel beroende på den lydnadsklass man i vanliga fall tävlar i. Så tävlar du i LK2 består din Allrace tävling därmed av ett appellspår och lydnadsmomenten som ingår i LK 2. Priset till årets vinnare av Allrace delas ut på årsmötet.

Supporterklubbens spårpris

Vår supporterklubb delar ut ett pris varge år vid deras årsmöte till det Skurupsekipage med bästa resultat på officiella bruksprov-spår under året. Med priset medföljer också middag med supporterklubben till deras årsmöte.

Tävlingsbarometerna

På Skurup BK vill vi uppmuntra till att tävla och i alla våra aktiva hundsportsgrenar har vi en tävlingsbarometer där vinnaren blir "årets hund" i respektive gren.

Vilkor för barometerpoäng

Agillity- Alla officiella resulat kan registreras på barometern. vid uppnådda 15 poäng på en barometer ges ett etappris. Vinnaren får en statyett med inskriptionen "Årets agillityhund" och ekipagets namn.

Bruks- Har du godkänt eller uppflyttningsresultat på officiellt bruksprov-spår kan detta registreras till barometern. Max 6 tävlingsresultat i varje klass får registreras på barometern. Vid uppnådda 15 poäng på en barometer ges ett etappris. Vinnaren får en statyett med inskriptionen"Årets brukshund" och ekipagets namn.

Lydnad- Har du minst ett 3:e pris på officiellt prov i lydnad fås poäng. Ju bättre resultat destu fler poäng på barometern. Max 6 tövlingsresultat i varje klass får registreras på barometern. Vid uppnådda 15 poäng på en barometer ges ett etappris. vinnaren får en statyett med inskriptionen "Årets lydnadshund" och ekipagets namn.

Rally- Alla tävlingsresultat med minst kvalificerad resultat kan registreras. ju bättre resultat destu fler poäng till barometern. Vinnaren får en statyett med inskriptionen "Årets Rallyhund" och ekipagets namn.