Höstens nybörjar/fortsättningskurs i Agility för 
hundar som fyllt ett år
Start: Söndagen den 19/9 10.30
Kurstillfälle 6 st 19/9 och följande 5 söndagar.
Inträdesprov för nybörjare hålls söndagen den 12/9 10.30

Pris: 800 :-

Anmälan