Kommande kurser 2023

Ytterligare info om kurserna kommer senare.
OBS!
SKRIV IN VILKEN KURS DET GÄLLER
I MEDDELANDERUTAN NÄR NI ANMÄLER.

 Allmänlydnad. Start i April. Max 10 anmälningar
Onsdagar 18:30-20:00
6ggr
800kr
Kursledare Jonny B
Fulltecknad.

 Rallylydnad. Nybörgare. Start Mars/April. Max 8 anmälningar
Tisdagar 17:00-18:30
6ggr
800kr
Kursledare: Lise 
Fulltecknad

 Valpkurs. Start 27/3 Max 8 anmälningar
Måndagar 17.00-18:30
6ggr
800kr
kursledare Cilla T
Fulltecknad

 Tävlingslydnad nybörgare Start 27/3 Max 8 anmälningar
Måndagar 18:30-20:00
6ggr
800kr
Kursledare Cilla T
Fulltecknad

 Agility. Nybörjare,Fortsättning. Start April 6-8 anmälningar
Start Onsdagen 5/4 kl 18:00
6ggr
800kr
Kursledare Lena T
Anmälan

Agility. Tävlingsinriktad. OBS! man bör kunna klätterhindren. Max 8 anmälningar
Tisdagar, start 4/4 kl 18:00
6 ggr
800 kr
Kursledare Lisbeth J

Anmälan