Kontaktpersoner i styrelsen/ansvariga kommittéer

       

 Agillitykommitté

Lena Thunell

 Agillity   Alla frågor rörande Agillity: kurser,träning samt tävlingar

 Hundägarutbildningskommitté

Vakant

 HUK    Kurser utbildningar

 Tävlingskommitté

Nils-Gunnar Lundberg

 TK    Lydnad och brukstävlingar

 Rallylydnadskommitté

 Vakant

 Rally    Alla frågor rörande Rallylydnad: kurser, träning samt tävlingar

 Tjänstehund

Sanne Johansson

TjH     Alla frågor rörande Tjänstehundar

 Rasutvecklingskommitté

Lise Rosenlund

 RUK    Utställning, mentalitet  ( MH, MT/ BPH)

 Fastigheter/Mark

Christer Strand
Ronnie Lind 

STUG     Frågor ang hus och mark

 

Markan: Vakant

Hemsideansv: Ronnie Lind

 Lotteri/Miljöansvarig: Vakant