Bruks

Bruks är en unik tävlingsform i Sveriga. Den innehåller olika specialgrenar samt en gemensam lydnadsdel. Specialgrenarna är spår, sök, skyddrapport eller patrull. Det finns olika klasser ( apell lägre, högre och elit) och för att bli brukschampion måste du tävla om certifikat i elitklassen.

Första klassen kallas apell. Har du blivit uppflyttad från apellklassen i en av specialdelarna äger du rätt att tävla i lägre klass i vilken specialklass som helst ( du får alltså lov att tävla lägre klass sök också om du har blivit uppflyttad från apell-spår). Apellklass finns i samtliga specialgrenar med undantag av patrull. För att tävla i patrull måste du alltså ha klarat apellen i en av de andra grenarna. Observera att du Inte behöver ha tjänstehund för att tävla i bruksgrenen patrull. Eftersom det också finns tävlingar för certifierade tjänstehundar, kallar vi bruksprovet patrull för bruks-patrull och tjänstehundpatrullen för TjH-patrull.

För att tävla i bruks måste du ha en rashund godkänd av SKK ( blandisar kan inte tävla i bruks, undantagrt en: certifierad tjänstehund kan tävla i bruks-patrull.

Kontakt - Bruks

Tävlingskommité

Sammankalande Nils-Gunnar L

Maila Bruks

Tävlingsanmälan