Kursinnehåll.

Valpkurs


Hundens ålder: från 10 v- 6 mån
Kursmålet är att skapa grunder för en bra relation mellan hund och ägare samt att skapa grunderna för en utmärkt allmänlydnad. På en valpkurs är det framför allt mycket praktiska övningar , men vi går också igenom den allmänna hundhållningen. Vi tala även om hundens skötsel och hälsa och pratar om samhällets krav och hundlagar. 
Vi lär oss om hur vi får en god relation med vår hund och skapar god komunikation när vi tränar på olika moment ex sitt, inkallning, koppelrastning utan drag och hundmöten. Vid varje kurstillfälle är vi ut och har praktiska övningar första delen av tiden och har teori resten av tiden.

Allmänlydnad 1


Hundens ålder från 6 mån ålder
Inträdeskrav: För hundar som gått valpkurs och eller annan kurs innan.

Kursmålet är att fortsätta den goda relationen och komunikationen med vår hund och träna övning/kontroll med våra kommandon. Vi tränar också på att bryta påbörjad oönskad handling och konsekvens i vår inlärning: sagt ord gäller, har vi sagt nej så är det nej som gäller. Och hunden ska också bli riktigt glad när du säger "bra". Andra viktiga kommandon vi tränar på är "sitt", "ligg" ( sitt ligg kvar) "stanna" "hit" samt gå fin "fot". Samtidigt lägger vi vikt på att kunna promenera med hunden utan att den drar samt att kunna passera andra hundar/störning på önskvärt sätt.

Grundkurs


Hundens ålder: från 6 mån ålder.
Inträdeskrav: För hundar som INTE gått valpkurs/annan kurs.

Denna kurstyp har vi utvecklat för hundekipage som inte har gått kurs innan och av olika anledningar behöver input till deras relation/träning med hunden. Innehåller är i stort sätt detsamma som allmännlydnad 1, men vi vill skillja på ekipagen som har gått kurs innan och dem som inte har för att alla ska få bäst utbyte av våra kurser. Även om det finns hundar på denna kurs som kanske är unghundar med olika dåliga vanor är det inte en kurs för problemhundar. Ofta behöver husse/matte bara lite struktur på sin relation med hunden. Syftet med kursen är att visa husse/matte hur vi skapar en gog relation, komunikation och lydnad.

Allmänlydnad2


Hundens ålder från 1 år
Inträdeskrav: För hundar som gått allmänlydnad1/grundkurs innan.

Detta är vår fortsättningskurs för unghundar/vuxna hundar som har gått kurs innan och därmed har påbörjat kommandoträningen av olika ord och husse/matte har grundläggande koll på inlärningstekniker. Vi ställer större krav på våra hundars träning (och på husse/matte), men den bakomliggande tanka är fortsatt att ha en bra kommunikation, relation, men nu är ”en bra lydnad” huvudsyftet.

Aktivitetskurs


 Hundens ålder: för alla åldrar.

En kurs för alla hundar oavsett ålder där husse/matte behöver input till hundträning/aktivering. Vi anpassar kursen efter kursdeltagarnas behov, men syftet är att visa hundägarna hur vi enkelt kan aktivera/stimulera våra hundar till förbättring av ett innehållsrikt liv. En viktig del av hundens liv är att den bliver stimulerad mentalt och inte bara fysisk, så på denna kurs kommer ni att ”prova på” olika sorters mental stimlans, exempelvis: spår, uppletande av godis/leksak och sök av människa.

Vi har samtidigt lite teori allmän hundhållning, hundens skötsel och hälsa och vi pratar om samhällets krav och hundlagar.

Tävlingslydnad-Nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: Du ska kunna träna med din hund okopplad, ha bra inkallning samt ha tävlingsambitioner. Vi har fokus på grundfärdigheterna (förare och hund) för att kunna tävla i samtliga klasser, men har mest fokus på inlärningen av moment i lydnadsklass 1. Vi lär också oss om belöningsformer, belöningskontroll, stadga och olika belöningsmarkörer och hur vi använder dem i vår träning.

Tävlingslydnad-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: Ha grundläggande kunskaper om grundförutsättningarna i tävlingslydnadsmomenten. För alla hundekipage som har tävlingsambitioner.

Vi jobbar med problemlösning på grundförutsättningar, delmoment, moment, kedja utifrån kursekipagens nivå, så det spelar inte den stora roll om du ska tävla LK1 eller  i elit. Du måste delta aktivt (också hemma!) med egen träning men också i de andras träning i syftet att kunna bedöma andra de ekipagens utförande av lydnads(del)moment samt kunna kommendera varandra korrekt som tävlingsledare.

Spårkurs-introduktion.


Hundens ålder: från 1 år.

Vi påbörjar inlärning av personspår


Bruksspårkurs-nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.

Kursomfattning: 2 gångar i veckan totalt 20 gånger (Vi tränar brukslydnaden en vardagskväll och tränar personspår en förmiddag i helgen i skogen).

Vi har i denna kurs både inlärning av brukslydnadsmoment till appellklassen samt träning av personspår. Syftet med kursen är att kunna tävla i appellklass spår.

Bruksspårkurs-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Kursomfattning: 2 gångar i veckan totalt 20 gånger (Vi tränar brukslydnaden en vardagskväll och tränar personspår en förmiddag i helgen i skogen).

Vi har i denna kurs både inlärning av brukslydnadsmoment till lägreklass samt träning av personspår. Syftet med kursen är att kunna tävla i lägreklass spår.

Rallylydnad-nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.
Vi tränar på de olika skyltarna som främst finns i rallylydnadens nybörjare- och fortsättningsklass.

Rallylydnad-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: bra kunskap om skyltarna i nybörjarklass. Vi tränar på de olika skyltar som finns i avancerad samt mästerklass.

Agility-nybörjarkurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att lära dig och hunden agility på ett roligt och fartfyllt sätt samt att du får bra kontakt med hunden. Fördel att ha gått tex. allmänlydnadskurs innan så hunden kommer på inkallning då vi jobbar med lösa hundar. Inträdesprov sker innan kursstart och innehåller: inkallning, kvarstannande och förarfokus.

Kursen innehåller även teori.

Agility-fortsättningskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Förbättra säkerhet på alla hinder och träna mer handling från föraren genom att träna olika byten på mindre bankonstruktioner. Vi tränar även att utveckla hunden att jobba mer självständigt.

Agility-tävlingskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att vidarutveckla de olika bytena (handling) och även att få hunden att jobba snabbt och säkert och mer självständigt. Vi tränar även att förbereda

Rallylydnad-nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.

Vi tränar på de olika skyltarna som främst finns i rallylydnadens nybörjare- och fortsättningsklass.

Rallylydnad-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: bra kunskap om skyltarna i nybörjarklass. Vi tränar på de olika skyltar som finns i avancerad samt mästerklass.

Agility-nybörjarkurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att lära dig och hunden agility på ett roligt och fartfyllt sätt samt att du får bra kontakt med hunden. Fördel att ha gått tex. allmänlydnadskurs innan så hunden kommer på inkallning då vi jobbar med lösa hundar. Inträdesprov sker innan kursstart och innehåller: inkallning, kvarstannande och förarfokus.

Kursen innehåller även teori.

Agility-fortsättningskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Förbättra säkerhet på alla hinder och träna mer handling från föraren genom att träna olika byten på mindre bankonstruktioner. Vi tränar även att utveckla hunden att jobba mer självständigt.

Agility-tävlingskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att vidarutveckla de olika bytena (handling) och även att få hunden att jobba snabbt och säkert och mer självständigt. Vi tränar även att förbereda

Rallylydnad-nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.

Vi tränar på de olika skyltarna som främst finns i rallylydnadens nybörjare- och fortsättningsklass.

Rallylydnad-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: bra kunskap om skyltarna i nybörjarklass. Vi tränar på de olika skyltar som finns i avancerad samt mästerklass.

Agility-nybörjarkurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att lära dig och hunden agility på ett roligt och fartfyllt sätt samt att du får bra kontakt med hunden. Fördel att ha gått tex. allmänlydnadskurs innan så hunden kommer på inkallning då vi jobbar med lösa hundar. Inträdesprov sker innan kursstart och innehåller: inkallning, kvarstannande och förarfokus.

Kursen innehåller även teori.

Agility-fortsättningskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Förbättra säkerhet på alla hinder och träna mer handling från föraren genom att träna olika byten på mindre bankonstruktioner. Vi tränar även att utveckla hunden att jobba mer självständigt.

Agility-tävlingskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att vidarutveckla de olika bytena (handling) och även att få hunden att jobba snabbt och säkert och mer självständigt. Vi tränar även att förbereda

Rallylydnad-nybörjare


Hundens ålder: från 1 år.

Vi tränar på de olika skyltarna som främst finns i rallylydnadens nybörjare- och fortsättningsklass.

Rallylydnad-fortsättning


Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: bra kunskap om skyltarna i nybörjarklass. Vi tränar på de olika skyltar som finns i avancerad samt mästerklass.

Agility-nybörjarkurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att lära dig och hunden agility på ett roligt och fartfyllt sätt samt att du får bra kontakt med hunden. Fördel att ha gått tex. allmänlydnadskurs innan så hunden kommer på inkallning då vi jobbar med lösa hundar. Inträdesprov sker innan kursstart och innehåller: inkallning, kvarstannande och förarfokus.

Kursen innehåller även teori.

Agility-fortsättningskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Förbättra säkerhet på alla hinder och träna mer handling från föraren genom att träna olika byten på mindre bankonstruktioner. Vi tränar även att utveckla hunden att jobba mer självständigt.

Agility-tävlingskurs


Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att vidarutveckla de olika bytena (handling) och även att få hunden att jobba snabbt och säkert och mer självständigt. Vi tränar även att förbereda